our departments:
top gradient

Nettpower med innebyd drossel!

2017-08-28
Nettpower_med

Det nye nettaggregatet fra Mean Well har to utganger, der den ene har en inbygd drossel (choke) for generering og overvåkning
av systemspenning i bussystem. Hver KNX enhet bruker 10 mA fra strømforsyningen for sending og mottak av signalet på bussen.
Drosselutgangen er 640 mA noe som innebærer at man kan koble 64 st KNX enheter på samme utgang.

Den andre utgangen er en “extra” 30 VDC 640 mA utgang. Den brukes om en enhet trenger å spenningsmåles eksternt,
alternativt ved tilkobling av en ytteligere KNX linje sammen med en ekstern KNX drossel. Strømforsyningsenheten har en LED indikering
i panelet som viser status.

Mean Well er medlem i KNX.
Klikk her for å lese databladet på KNX-20E-640